تذکرات وراهنمایی

تذکرات لازم برای مشاوره 1-مشاوره کوتاه ازطریق ایمیل ویادروبلاگ ویاتلفن2-مشاوره باز ازطریق هماهنگی ملاقات حضوری3-درهنگام مشاوره ازدروغ اجتناب شود تاراهنمایی درست ارایه شود درغیراین صورت باعث گمراهی می شود4-مارازدارشماییم اطلاعات شما پیش ما محفوظ میماند

/ 0 نظر / 13 بازدید